skip to Main Content

Navštívte stránku našej sesterskej vývojovo-obchodnej spoločnosti REZKO s.r.o.

Spoločnosť REZKO s.r.o. je vývojovo-obchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá dodávkou vzduchotechnických komponentov, ako sú filtre, klapky, šupátka, rotačné podávače a iné VZT komponenty. Takisto vyvíjame vlastné jednoúčelové stroje ako sú polohovadlá a zváracie automaty. Pre našich klientov zabezpečujeme aj kreslenie 2D výkresov, tvorbu 3D modelov a realistických vizualizácii.

O nás

Spoločnosť FEZAKO, s.r.o. bola založená v roku 2003. Sme malá, flexibilná spoločnosť so sídlom v Prešove, ktorej cieľom je ponúkať kvalitné výrobky a služby v oblasti strojárskej výroby. Činnosť našej spoločnosti je rozdelená do niekoľkých segmentov.

Výroba vzduchotechnického potrubia a tvaroviek

Máme viac ako 10 ročné skúsenosti s výrobou VZT potrubia a tvaroviek. Realizovali sme už stovky zákaziek spojených s výrobou VZT potrubia do rôznych časti priemyslu: oceliarne, cementárne, vápenky, kameňolomy, drevovýroby, papierne, výroba farebných kovov a iné. Vyrábame pre domáci, ale najmä zahraničný trh (EÚ, Rusko, USA, a pod.).
Naše výrobné možnosti nám umožňujú vyrábať potrubie do hrúbky 12 mm a priemeru 2000 mm, resp. rozmeru 2000×3000 mm. Maximálna dĺžka 1 ks potrubia je 12 bm.
Na zlepšenie a urýchlenie procesu zvárania používame aj pulzné zváracie zdroje a zváracie polohovadlá a automaty. Sme oprávnení vykonávať vizuálne a penetračné skúšky potrubia, prenos značenia materiálu a za kvalitu zvárania je zodpovedný zvárací inžinier.

Zváranie na automate

Spoločnosť FEZAKO, s.r.o. disponuje zváracím automatom, na ktorom môže zvárať kruhové priemery od 200 do 2000 mm a pozdĺžne zvary s celkovou dĺžkou max. 3 m.

Výroba vzduchotechnických zariadení

Sme výrobcom rôznych zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre správnu prevádzku ventilačných a odsávacích systémov. Patria sem klapky, posuvné uzávery, a rotačné podávače.
Máme širokú škálu týchto výrobkov, ktoré vyrábame v rôznych materiálových prevedeniach, aby naše výrobky boli vhodné aj pre tie najnáročnejšie aplikácie.

Zámočnícka výroba

Vyrábame rôzne oceľové konštrukcie a zvarence podľa dodanej výkresovej dokumentácie alebo vlastného návrhu podľa požiadaviek zákazníka.

Inžiniering a vývoj

Naša spoločnosť má ambíciu vyvíjať vlastné stroje a jednoúčelové zariadenia. Spočiatku sme ich vyvíjali len sami pre svoju potrebu, ale dopyt zákazníkov nám ukazuje, že je to správny smer, ktorý prinesie pridanú hodnotu širšiemu okruhu firiem.
Využívame profesionálny 3D modelovací softvér Autodesk Inventor a máme školených pracovníkov, ktorý zrealizujú nápad a pripravia výrobnú dokumentáciu pre dielňu a 3D vizualizáciu pre zákazníka.
Všetky pripomienky je možné flexibilne zapracovať a skrátiť tak pracné prekresľovanie dokumentácie, ktoré bolo nutné pred nástupom 3D technológie.
Realizovali sme vývoj a výrobu niekoľkých druhov zváracích polohovadiel, filtra vzduchu, rotačných podávačov, posuvných uzáverov, klapiek a iných jednoúčelových zariadení.

Kovoobrábanie

Našim klientom ponúkame aj služby kovoobrábania na hrotových sústruhoch s max. točným priemerom 500 mm a dĺžkou 1500 mm, resp. max. točným priemerom 710 mm a dĺžkou 1000 mm.
Takisto disponujeme konzolovou frézou, obrážačkou a horizontálnou vyvrtávačkou WHN9-B od renomovaného výrobcu TOS.
Externe vieme zabezpečiť aj kalenie a cementovanie materiálov.

Otryskávanie čierneho plechu a balotinovanie nerezu

Realizujeme prípravu povrchu otryskávaním oceľovou drťou v kabíne 3x8x2,2 m – stupeň čistoty Sa 2,5 – 3. Od roku 2017 máme aj vlastné zariadenie na balotinovanie nerezu v kabíne 12×2,4×2,8 m.
Back To Top